ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
free counters
อายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี ๒๖ สิงหา
อายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี ๒๖ สิงหา เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
กำหนดการไถ่ชีวิตโค-กระบือ กำหนดการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
บาลีสนามหลวง ปี 2558 บาลีสนามหลวง ปี 2558 ความเคลื่อนไหวบาลีสนามหลวง
สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2555
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มรณภาพ วันที่ ๑๘ มิย. ๕๘ [1525]
ช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล ช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชา [1810]
กำหนดการสวดมนต์ข้ามปีวัดปากน้ำ กำหนดการสวดมนต์ข้ามปีวัดปากน้ำ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - วันที่ 1 มกราคม 2558 [2681]
พรปีใหม่ ๒๕๕๘ พรปีใหม่ ๒๕๕๘
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช [2621]
อายุวัฒนมงคล 89 ปี อายุวัฒนมงคล 89 ปี
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) [5839]
ข่าวที่ผ่านมาทั้งหมด  
พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ)พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ) คำท่องขานนาคสำหรับผู้เตรียมตัีวบรรพชาอุป... [85361]
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ : ท่าทีและแนวปฏิบัติพระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ : ท่าทีและแนวปฏิบัติ ภิกษุฉันเนื้อผิดพระวินัยหรือไม่ [4908]
พระพุทธศาสนาในประเทศจีนพระพุทธศาสนาในประเทศจีน พระพุทธศาสนาแผ่จากอินเดียไปสู่นานาประเทศ... [23486]
สถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพสถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี ภูมิหลัง เรื่องเล่า ... [14668]
บทความทั้งหมด  
: เสียงธรรม :
ฝันในฝัน
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ทานวัตถุ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
องคุลิมาล (2)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
วิธีทำสมถวิปัสสนากัมมัฏฐา...
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ภูมิสมถะ,ภูมิวิปัสสนา
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
เสียงทั้งหมด
ปฏิบัติศาสนกิจ
วัตถุมงคล
กฐินพระราชทาน ปี 53
กฐินพระราชทาน ปี 53

บำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าอาวาสและทอดผ้าป่าสามัคคี
บำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้...

สงกรานต์ปี 2553
สงกรานต์ปี 2553

: มุมหนังสือ :
ทางมรรค ผล นิพพาน
ทางมรรค ผล นิพพาน

หนังสือทั้งหมด
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.