ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
free counters
อายุวัฒนมงคล 89 ปี
อายุวัฒนมงคล 89 ปี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)
วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ทรงพระเจริญ
จำนวนพระภิกษุสามเณร วัดปากน้ำ จำนวนพระภิกษุสามเณร วัดปากน้ำ ปี พ.ศ.2557
บาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗ บาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗ บาลีสนามหลวง
สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2555
กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กทม. 12 สิงหาคม 2557 [3298]
กำหนดงาน วันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน กำหนดงาน วันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2557 [6585]
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา จำนวน ๒๑๔ รูป พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา จำนวน ๒๑๔ รูป
วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ [1779]
ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร
สิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม 2556 [5400]
น้อมส่ง น้อมส่ง
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) สู่สุคติในสัมปรายภพในพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ [3142]
ข่าวที่ผ่านมาทั้งหมด  
พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ)พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ) คำท่องขานนาคสำหรับผู้เตรียมตัีวบรรพชาอุป... [18713]
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ : ท่าทีและแนวปฏิบัติพระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ : ท่าทีและแนวปฏิบัติ ภิกษุฉันเนื้อผิดพระวินัยหรือไม่ [2295]
พระพุทธศาสนาในประเทศจีนพระพุทธศาสนาในประเทศจีน พระพุทธศาสนาแผ่จากอินเดียไปสู่นานาประเทศ... [16550]
สถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพสถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี ภูมิหลัง เรื่องเล่า ... [11050]
บทความทั้งหมด  
: เสียงธรรม :
ฝันในฝัน
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ทานวัตถุ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
โอวาทปาฏิโมกข์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
องคุลิมาล (1)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
องคุลิมาล (2)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
เสียงทั้งหมด
ปฏิบัติศาสนกิจ
วัตถุมงคล
ไถ่ชีวิตโค-กระบือวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2555
ไถ่ชีวิตโค-กระบือวัน...

ปีใหม่ 54
ปีใหม่ 54

สงกรานต์ปี 2553
สงกรานต์ปี 2553

: มุมหนังสือ :
ทางมรรค ผล นิพพาน
ทางมรรค ผล นิพพาน

หนังสือทั้งหมด
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.