ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 ประวัติ พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี)

ประวัติสังเขป
พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี)
 
ชาติภูมิ
ชื่อเดิม สงัด นามสกุล สอาดเอี่ยม เกิดวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ปีขาล บิดา นายปั่น สอาดเอี่ยม มารดา นางกุหลาบ สอาดเอี่ยม ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 
บรรพชา
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2495 ปีจอ วัดกลาง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระครูคามเขตพิทักษ์ วัดกลาง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 
อุปสมบท
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ปีจอ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 
พระอุปัชฌาย์ พระศรีวิสุทธิโมลี (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ ได้รับฉายาว่า "อํสุมาลี"
 
วิทยฐานะ
พ.ศ. 2493
สำเร็จชั้นประปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาลวัดกลาง ตำบลหัวไผ่ 
 
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2497
สอบได้นักธรรมโท สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ
 
งานปกครอง
พ.ศ. 2512
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง ฝ่ายสาธารณูปการ
พ.ศ. 2514
เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. 2514
เป็นกรรมการตรวจบัญชีเงินของวัด ในแขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. 2531
เป็นผู้ปกครองสามเณรวัดปากน้ำ
พ.ศ. 2535
เป็นเจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ
พ.ศ. 2536
เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. 2551
เป็นเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
 
งานศึกษา
พ.ศ. 2501
เป็นอาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. 2541
-ปัจจุบัน เป็นผู้นำประโยคบาลีชั้น ป.ธ. 5 เปิดสอบที่วัดปากน้ำ กทม.
 
งานเผยแผ่
พ.ศ. 2531
เป็นเลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 2
พ.ศ. 2532
เป็นผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต ภาคกลาง
 
สมณศักดิ์
พ.ศ. 2505
เป็นพระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระราชเวที วัดปากน้ำ
พ.ศ. 2510
เป็นพระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระเทพวรเวที วัดปากน้ำ
พ.ศ. 2514
เป็นพระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระเทพวรเวที วัดปากน้ำ
พ.ศ. 2515
เป็นพระครูสัญญาบัตร ผจล. ชท. ที่ พระครูอุปถัมภ์ธรรมกิจ
พ.ศ. 2519
เป็นพระครูสัญญาบัตร ผจล. ชอ.  ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2525
เป็นพระครูสัญญาบัตร ผจล. ชพ.  ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2532
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสิฐนิมานการ
พ.ศ. 2534
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลญาณ
พ.ศ. 2540
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที พระเทพโกศล
พ.ศ. 2550
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่  พระธรรมรัตนากร
 
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.