ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
free counters
จำนวนพระภิกษุสามเณร วัดปากน้ำ
กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กทม. 12 สิงหาคม 2557
บาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗ บาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗ บาลีสนามหลวง
สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2555
กำหนดงาน วันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน กำหนดงาน วันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2557 [6236]
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา จำนวน ๒๑๔ รูป พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา จำนวน ๒๑๔ รูป
วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ [1416]
ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร
สิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม 2556 [4967]
น้อมส่ง น้อมส่ง
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) สู่สุคติในสัมปรายภพในพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ [2644]
ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๒-๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ [976]
ข่าวที่ผ่านมาทั้งหมด  
พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ)พิธีขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะ) คำท่องขานนาคสำหรับผู้เตรียมตัีวบรรพชาอุป... [17268]
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ : ท่าทีและแนวปฏิบัติพระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ : ท่าทีและแนวปฏิบัติ ภิกษุฉันเนื้อผิดพระวินัยหรือไม่ [2018]
พระพุทธศาสนาในประเทศจีนพระพุทธศาสนาในประเทศจีน พระพุทธศาสนาแผ่จากอินเดียไปสู่นานาประเทศ... [15660]
สถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพสถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี ภูมิหลัง เรื่องเล่า ... [10681]
บทความทั้งหมด  
: เสียงธรรม :
ฝันในฝัน
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
วิธีทำสมถวิปัสสนากัมมัฏฐ...
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
องคุลิมาล (2)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
โอวาทปาฏิโมกข์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
วิธีทำสมถวิปัสสนากัมมัฏฐา...
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
เสียงทั้งหมด
ปฏิบัติศาสนกิจ
วัตถุมงคล
บำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าอาวาสและทอดผ้าป่าสามัคคี
บำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้...

พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล 52
พระมหาเจดีย์มหารัชมง...

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 29 เมษายน 2555
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วั...

: มุมหนังสือ :
ทางมรรค ผล นิพพาน
ทางมรรค ผล นิพพาน

หนังสือทั้งหมด
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.