ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 กำหนดการ 22 ธันวาคม 2555


กำหนดการเปิดงานสมโภชพระมหาเจดีย์พระมหารัชมงคล

วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

 


          เวลา ๑๐.๐๐น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานเปิด
พระเจดีย์แก้วกลางโดม ณ ชั้นที่ ๕ ของพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล


          เวลา ๑๔.๐๐ น.
ท่านประธานอิโตซินโซ ประธานนิกายซินนิโย๊ะเอ็น ประเทศญี่ปุ่น
เป็นประธานเปิดแพรคุมป้ายซุ้ม
ประตูพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ณ ชั้นที่ ๒


       เวลา ๑๗.๐๐ น.
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส วัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดชื่อ  พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล   ณ  ชั้นที่  

 

 

 

แจ้งให้ทราบทั่วกัน

วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.