ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงสอบครั้งที่ 2

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 


ประโยค  ป.ธ.5

ประโยค  ป.ธ.4

ประโยค  ป.ธ.3

ประโยค  1-2 (1/2)

 ประโยค  1-2 (2/2) ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ประจำปี พ.ศ. 2554
 
ขอแสดงมุทิตา
กับภิกษุสามเณรทุกรูปที่สอบได้
 
ภิกษุสามเณรที่สอบได้
ประโยค ป.ธ. 9 จำนวน 60   รูป


รายชื่อรูปที่ 1-13


รายชื่อรูปที่ 14-27


รายชื่อรูปที่ 28-43


รายชื่อรูปที่ 44-57


รายชื่อรูปที่ 58-60


 
ตรวจผลสอบบาลีทุกประโยค >>>เข้าอ่าน : 55723

ข่าวล่าสุด
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ
      กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปากน้ำ
      รวมภาพกิจกรรม
      กำหนดการพิธีถ่ายชีวิตโค-กระบือ
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.