ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
 พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล

วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพระพุทธรูปหยกเขียว ชั้น ๑


ชั้น ๑  ด้านข้างพระพุทธรูปหยกเขียว


ภาพเพดานมุมหนึ่งในพระมหาเจดีย์ฯ


ประตูทางขึ้นพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ทั้งหมด ๔ ช่อง ช่องละ ๒ ล้านบาท


ประตูทางขึ้นพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ทั้งหมด ๔ ช่อง ช่องละ ๒ ล้านบาท


ประตูทางขึ้นพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล


ประตูทางขึ้นพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล


เดินผ่านประตูเข้ามาก็จะเจอฉากลับแล (ฉากกั้น)


ภาพด้านในประตูทางขึ้นพระมหาเจดีย์ฯ

ทางขึ้นลงพระมหาเจดีย์ฯ


ลวดลายตามเสา

Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.